Dobro zdravje prihaja iz glave

rosenbergova lestvica samospoštovanja

"Drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami, vzklije iz drobnega semena. Tempelj, višji od devetih nadstropij, zraste iz prgišča ilovice. Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne z enim samim korakom." Taoistična modrost

Rosenbergova lestvica samospoštovanja

 

Prosim, označite z ustrezno številko vsako trditev glede na to, koliko se z njo strinjate.

 

 

1. V celoti sem zadovoljen sam s sabo.

                            0     1     2     3 

2. Včasih mislim, da nisem nič vreden.

                            0     1     2     3 

3. Čutim, da imam dosti dobrih lastnosti.

                            0     1     2     3 

4. Sposoben sem delati prav tako dobro kot večina ljudi.

                            0     1     2     3

5. Čutim, da nimam prav dosti, na kar bi bil lahko ponosen.

                            0     1     2     3 

6. Včasih se počutim prav nekoristnega.

                            0     1     2     3

7. Čutim, da sem oseba, ki je nekaj vredna.

                            0     1     2     3 

8. Rad bi imel več spoštovanja do sebe.

                            0     1     2     3

9. Povsem se nagibam k misli, da sem ena napaka.

                            0     1     2     3 

10. Do sebe zavzemam pozitivno držo (naravnanost).

                            0     1     2     3 

Seštejte obkrožene številke. Večji kot je rezultat večje je Vaše samospoštovanje.

NAVEZANOST IN SAMOSPOŠTOVANJE

Samospoštovanje je na področju raziskovanja človekove osebnosti najpogostejša tema, vendar med raziskovalci še vedno ni konsenza v definiciji in po postopkih merjenja samospoštovanja (Avsec 2007, 41).

 

V angleškem jeziku najdemo samospoštovanje pod besednimi zvezami, kot so: 'self-esteem', 'self-evaluation' ali 'self-worth', samopodobo pa najpogosteje pod izrazom 'self-concept' ali 'self-image'. Potrebno je vedeti, da lahko v naših prevodih samopodobo večkrat zasledimo pod izrazom 'self-esteem' (samospoštovanje), svetovna literatura in raziskave pa teh dveh terminov večinoma ne enačijo (Kobal 2003, 20).

 

Samopodoba zajema predvsem vrednostno nevtralne samoopise, samospoštovanje pa se nanaša na vrednostne samoopise, v katere so vpeti izrazito čustveni odnosi do samega sebe. Samospoštovanje je vrednostni vidik  (odnos) do samega sebe in zajema predvsem čustva, ki jih posameznik goji do sebe. Ugotovljeno je, da posameznik, ki ima visoko samospoštovanje, ima po navadi tudi visoko samopodobo (Kobal 2003, 21).

 

Samospoštovanje spada med najbolj raziskane psihološke spremenljivke. Od leta 1967 do danes je bilo na to temo objavljenih več kot 20.000 raziskav, od tega več kot polovica od leta 1990 dalje. S samospoštovanjem so povezani zlasti mehanizmi in strategije, ki vzdržujejo pozitivno vrednotenje samega sebe. Težnja po vzdrževanju pozitivne samopodobe je ista kot težnja po pozitivnem samospoštovanju (Musek 2010, 426).

 

Samospoštovanje je strategija razmišljanja, vedenja, čutenja, sprejemanja, spoštovanja, zaupanja in vere vase ter svoje sposobnosti in veščine. Rečemo lahko, da ljudje sebe sprejemajo takrat, ko so si pripravljeni priznati in so pripravljeni živeti z osebnostnimi slabostmi in šibkostjo, brez samokritiziranja. Človek sebe spoštuje, kadar sebe obravnava tako, kot bi obravnaval nekoga, ki ga spoštuje. Imeti mora prepričanje, da ima pravico do uspeha, sreče, spoštovanja in ljubezni. Ko sta človeško vedenje in čutenje trdni v zvezi oziroma povezavi, takrat lahko govorimo o samozaupanju. Človek bo v sebe verjel takrat, kadar bo čutil, da si zasluži dobre stvari v življenju in da ima zaupanje, da bo izpolnil svoje najgloblje potrebe, pričakovanja in zastavljene cilje. Rast in povečanje samospoštovanja pomeni razvoj zaupanja in krepitev sebe od znotraj (Adamčič Pavlovič 2001, 92).

 

Samospoštovanje je odnos do sebe oziroma sestavljena podoba lastne vrednosti. Lahko ga opredelimo kot zaupanje v lastne vrednote. Občutek samospoštovanja in samoučinkovitosti sta temeljna stebra zdrave samopodobe. Če je eden od njiju okrnjen, je okrnjena posameznikova samopodoba. Če človek ne začuti, da je ljubljen in da je lahko srečen in da se lahko spoštuje in če ga je po vrhu vsega še strah, strah lastnih misli, želja in potreb, takrat je posledično njegova samopodoba nizka, ne glede na to, če ima vse druge lastnosti dobre in usmerjene pozitivno (Youngs 2000, 13).

 
kontakt

Tel: 041/834-911

svetovanjelotos@gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2019 Telefonsko svetovanje Lotos

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now