Dobro zdravje prihaja iz glave

Test izgorelosti- burnout?

"Ne umreš od tega od česar si bolehal; umreš od tistega od česar si živel." Michel Eyquem de Montaigne

Izgorelosti- Burnout

Znakov izgorevanja je veliko in se stopnjujejo. 

Začetno stopnjo izgorevanja označuje izčrpanost. Kaže se v kronični utrujenosti, ki jo premagujemo s še več dela. Pojavljajo se tudi motnje spanja, prebave in delovanja srca, bolečine, panični napadi. Občutimo tesnobo, razočaranje in nemoč. Pogosto reagiramo razdražljivo. Težje se prilagodimo spremembam. Začnemo se odmikati od ljudi. Svojo utrujenost zanikamo. 

Za drugo stopnjo je značilen občutek ujetosti. Utrujenost se stopnjuje v preizčrpanost. Simptomi postajajo še izrazitejši. Pridružijo se jim še novi: odpor do dela, občutki krivde, jeza in želja po umiku. Vse opaznejše so težave s spominom in koncentracijo. Poprejšnjo empatijo začne zamenjevati cinizem, čustveni izbruhi, odtujevanje, lahko tudi grobost.

Na tretji stopnji se vsi simptomi še okrepijo. Pojavljajo se močne tesnobe in strahovi, nespečnost, bes, sram, omedlevanje, hudi glavoboli, izbruhi joka. Prekinemo stike z ljudmi. Težave s spominom se še povečajo. Nihamo med obsesivnim delom in izčrpanim mirovanjem. Sledi adrenalni zlom. To je popoln fizični in psihični zlom, ki pogosto zahteva hospitalizacijo. Stanje adrenalnega zloma traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. Okrevanje pa povprečno 2 - 4 leta. Nekateri nikoli dokončno ne okrevajo.


Kako blizu izgorelosti ste?

Glede na trditev obkrožite številko, ki ponazarja jakost občutka.

Čutim izčrpanost in pomanjkanje energije.

                     1    2    3    4    5    

O svojem delu razmišljam negativno.

                     1    2    3    4    5   

 

Do ljudi se obnašam bolj strogo in manj sočutno.

                     1    2    3    4    5    

 

Male težave, sodelavci in bližnji me spravljajo ob živce.

                     1    2    3    4    5    

Sodelavci me ne razumejo in ne cenijo dovolj.

                     1    2    3    4    5    

 

Imam občutek, da nihče ne razume mojih težav.

                     1    2    3    4    5    

 

Imam občutek, da naredim premalo.

                     1    2    3    4    5    

 

Moje delo me ne zadovoljuje tako, kot me je prej.

                     1    2    3    4    5    

 

Zbolevam za glivičnimi, virusnimi ali bakterijskimi okužbami.

                     1    2    3    4    5    

 

Brez posebnega razloga mi srce močno razbija v prsih.

                     1    2    3    4    5    

 

Ne morem spati, ali pa nenehno čutim zaspanost.

                     1    2    3    4    5    

 

Zbujam se z utrujenostjo, kot da ni bilo počitka.

                     1    2    3    4    5    

 

Počutim se, kot da je vsa odgovornost na meni.

                     1    2    3    4    5    

 

Pričakovanja drugih me spravljajo v stisko, nemoč ali jezo.

                     1    2    3    4    5    

 

Začenjam več stvari hkrati, ki pa jih ne dokončam.

                     1    2    3    4    5    

Seštejte obkrožene številke.

Če je seštevek vseh številk od 15 do 33 - Imate malo simptomov izgorelosti. Imate nadzor.

Če je seštevek vseh številk od 34 do 43 - Bodite previdni - kažete prve znake izgorevanja. Pojdite na sprehod.

Če je seštevek vseh številk nad 44 - Visoko tveganje za izgorelost. Če boste nadaljevali s tem tempom, imate visoke možnosti, da se zlomite. Zaščitite se proti izgorelosti. Glede Vašega stanja nas pokličite na 068/141-474

Internetni vir:http://www.enduranza.com/sl/izgorelost/#test

Preprečevanje izgorelosti

Ker so okoliščine, ki sprožijo proces izčrpavanja v obliki deloholizma, pri vsakem posamezniku drugačne, saj so odvisne od njegovih osebnih izkušenj, je pomembno ugotoviti, kaj ga sproži pri vas. Pri tem je treba ugotoviti štiri stvari.

1. Prepoznati znake deloholizma in jih razlikovati od zavzetosti za delo (ali delam preveč?).

2. Prepoznati sprožilne situacije, ki vas vodijo v deloholizem (kdaj in kje začnem delati preveč?).

3. Prepoznati svoje notranje prisile, ki sprožijo deloholizem (izgorevanje), in se jih naučiti razlikovati od stvarnih zunanjih zahtev (delovna izčrpanost), torej razlikovati med svojimi pričakovanji in predstavami ter resničnimi pritiski okolja (zakaj delam preveč?).

4. Prepoznati znake izgorevanja (ali me delo izčrpava?). 

Kaj lahko storite sami?

 

1. Odločite se, da boste skrbeli zase: »Definicija norosti je namreč delati enako in pričakovati drugačne rezultate.«

(Rita May Brown).

2. Preverite stopnjo svoje izgorelosti: če želite preprečiti izgorelost, morate znati prepoznavati njene znake – na telesni, čustveni, vedenjski in intelektualni ravni. 

3. Preverite okoliščine, ki pomenijo tveganje za izgorelost: trajne neugodne okoliščine so največkrat nenehen vir izčrpavanja.

4. Preverite osebnostne značilnosti, ki pomenijo tveganje za izgorelost: največje tveganje pomenita storilnostno pogojeno samovrednotenje in deloholizem. 

5. Preverite svoje vrednote in osebno poslanstvo: razmislite o svojih vrednotah, saj pomembno vplivajo na ravnanje, pa tudi o svojem življenjskem poslanstvu – kaj želite od sebe in zase?

6. Razmislite o tem, v kaj vlagate svoj čas in energijo: preverite, ali svoj čas in energijo v resnici vlagate v to, kar želite v življenju.

7. Razdelite dejavnosti na tiste, ki vas izčrpavajo, in tiste, ki zapolnjujejo vaše potrebe: uravnotežite oba seznama – omejite dejavnosti, ki vas obremenjujejo – ali pa več časa namenite tistim, ki vas razbremenjujejo.

8. Poskrbite za dovolj počitka: rekreacija resda lahko prinese nekaj sprostitve, vendar ne more nadomestiti počitka, zlasti če jo razumete kot obveznosti in se je lotevate kompulzivno.

9. Postavite si omejitve: začnite prepoznavati in si postavljati stvarne omejitve. 

10. Postavljanje realnih ciljev: ko si zastavite cilj, se vprašajte, ali imate ustrezno podporo, ter potrebne veščine, znanje, čas in energijo, da ga dosežete. Vedeti morate: katere posamezne postopke je treba opraviti in kako se jih morate lotiti, da boste cilj tudi dosegli. Pridobiti morate soglasje vseh, od katerih je odvisno doseganje cilja. Preverite, ali imate ustrezna znanja in veščine ali kako jih pridobiti. Poznati morate končni rok in roke za posamezne faze. In ne nazadnje: znano vam mora biti, po čem boste vedeli, da ste dosegli cilj. 

https://www.burnout.si/preprecevanje-in-zdravljenje-posameznik/preprecevanje-posameznik