Dobro zdravje prihaja iz glave

O MENI

mag. Rok J. Nemeček

PORTFOLIO

(Prodajalec v trgovinah) Januar 2005 - Avgust 2005

Delo je obsegalo: sprejemanje strank, sklepanje naročnin - Mobitel d.d., prodaja računalniške opreme, urejanje kreditov za obročno odplačevanje vozil, računalniške opreme, mobilnih aparatov, vzdrževanje prodajalne, opravljanje 8-10 urnega delovnega urnika.

(Promotor/Računalničar/Programer) Oktober 2006 - Marec 2007

Na podjetju Microsoft Slovenija sem najprej opravljal promotorska dela. Promovirali smo operacijski sistem Windows Vista in Microsoft Office 2007. Kasneje sem bil povabljen k projektu Mystery Shopper, kjer sem kot skriti kupec prodajalce v trgovinah z računalniško opremo, v regijah Štajerske, Posavske, Celjske ... preverjal ali mi bodo za Windows Visto in Microsoft Office 2007 ponudili piratsko verzijo. Nazadnje pa sem pri omenjenem podjetju sodeloval tudi pri kampaniji, katere namen je bil ozaveščati podjetja, da je piratska programska oprema nelegalna in da uporaba le te kazniva. Izdelal sem spletno aplikacijo, ki smo jo poslali podjetjem, kjer so podjetja predhodno označila kakšne operacijske sisteme uporabljajo.

(Informatik) Marec 2008 - Junij 2008

Pri podjetju BSH HIŠNI APARATI d.o.o. sem opravljal 3 mesečno praktično usposabljanje. Opravljal sem delo pomočnika vodje informatike. Zaposlenim v podjetju sem na delovnih računalnikih vzpostavljal operacijske sisteme in njihovo delovno okolje, poleg ostalega dela pa sem urejal tudi spletno stran podjetja in intranet. Tekom praktičnega dela pa sva z mentorjem vzpostavljala tudi inovacijo v sistemu SAP (Povezovanje brezžičnih terminalov v sistem SAP), kar je predstavljalo temo mojega diplomskega dela na programu Informatika (VSŠ Velenje).

(Računalničar) Junij 2008 - September 2008 (Hkratno delo poleg pratičnega usposabljanja)

Na podjetju T-2 sem opravljal delo monterja switchev, ruterjev, telefonskih aparatov in televizijskih recieverjev. Delo sem opravljal na terenu po različnih bivalnih objektih v Velenju in Celju.

(ŠŠK) Oktober 2008 - September 2010

Pri domačem študentskem klubu sem opravljal delo informatika, hkrati pa tudi delo vzdrževalca kompletne računalniške opreme v prostorih kluba. Skrbel sem za bazo članov, urejal spletno stran in objave na socialnih omrežjih skrbel za izdelavo promocijskega materiala za dogodke, ki smo jih organizirali.

(Klicni center/Komercialist/Frontdesk manager) Oktober 2011 - Junij 2015

Študentsko delo, ki sem ga opravljal je bilo delo ​komercialista, telefonskega operaterja in organizatorja dela v centralnem klicnem centru podjetja Carglass v Mariboru. V klicnem centru sem sprejemal klice in strankam organiziral popravilo ali menjavo želenega avtomobilskega stekla (osebna vozila, kombiji, tovorna vozila, delovni stroji, traktorji). V koliko je imela stranka sklenjeno dodatno zavarovanje za stekla (Zavarovalnica Triglav, ZM,...), je bila moja naloga, da odprem nov škodni spis in stranki organiziram servis. V proces telefonske obravnave stranke je spadalo tudi naročanje stekla in spretna komunikacija, da je bil telefonski pogovor opravljen v čim krajšem možnem času. Pri podjetju Carglass sem opravljal tudi delo vodje administrcije in delo asistenta vodje PE Celje in PE Maribor. Kasneje pa sem v PE Celje Carglass opravljal delo vodje administracije.

(Delo v tujini) Avgust 2015 - Julij 2018

Delo, ki sem ga opravljal je bilo delo na terenu (v tujini: Nemčija, Švedska, Avstrija, Nizozemska, Belgija). Opravljal sem različna električna in monterska dela, izdelava kovinskih polic za eletrične kable, napeljevanje kablov od električnih omar do končnih električnih elementov. Delo na terenu sem opravljal dve leti. V tem času sem večkrat prevzel pobudo vodje (potrebna je bila komunikacija, prevod navodil). Z ekipami smo delovali v različnih delovnih ​okoljih; najbolj pogosta je bila avtoindustrija VOLVO, PORSCHE, BMW, MERCEDEZ-BENZ, MINI, ter mlini za pridelovanje krme za živali ter različne klavnice za pridelavo hrane.

(Klicni center/Operater/Supervizor) Avgust 2018 - Maj 2019

Delo, ki sem ga opravljal v podjetju Cfleet je bilo delo operaterja; sprejemanje klicev (komunikacija s strankami) in vpisovanje podatkov. Poleg operaterskega dela pa sem opravljal še delo supervizorja izmene; nadzor nad vozili v različnih mestih(LJ,MB,KP,CE), nadzor nad zaposlenimi, pomoč in podpora voznikom(komunikacija z zaposlenimi), ki so bili na terenu. 

(Telefonsko terapevtsko svetovanje LOTOS) Junij 2019 - 

Vzpostavitev normativnega samostojnega podjetja v namen širjenja zavedanja o duševnem zdravju, mentalnih stanjih, psihoterapevtskih metodah, pomoči in podpori. Telefonsko terapevtsko svetovanje se je v različnih državah sveta že pred desetletji pokazalo za enako učinkovito kot psihoterapevtski procesi, ki pa zaradi različnih dejavnikov niso dostopni vsakomur - v tej luči se je telefonsko terapevtsko svetovanje pokazalo učinkovito, saj je ceneje, dostopno vsakomur, kadarkoli in kjerkoli. Namen ni obogateti ampak širiti zavedanje o možnostih, ki lahko morda izboljšajo in poživijo kvaliteto posameznikovega življenja. Med drugimi je namen podjetja, da bo dostopen slovencem ali tujcem, ki živijo doma v Sloveniji in v tujini (EU, ZDA).

(CUDV Dobrna; Skupinski habilitator) September 2019 - 

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

September 2001 - 2005: ŠCV Velenje (Računalniški tehnik)

Oktober 2006 - Junij 2010: ŠCV Velenje, VSŠ (Inženir informatike)

Oktober 2008 - September 2012: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta; enota Maribor (Diplomant teoloških in religijskih študij) - prva generacija po načinu bolonjskega izobraževanja (1. B.Stopnja)

Oktober 2012 - Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta; enota Maribor (Magister Zakonskih in družinski študij - Psihoterapija in svetovanje - 2. B.Stopnja)

KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE

Dobre komunikacijske kompetence in spretnost v dialogu sem pridobil na delovnem mestu v centralnem klicnem centru Carglass ter na fakulteti, kjer sem študiral. Sposoben sem komunicirati, tako v angleščini, nemščini in hrvaščini

ORGANIZACIJSKE/VODSTVENE KOMPETENCE

Na Šaleškem Študentskem Klubu Velenje smo organizirali koncerte, dogodke za mlade in športne prireditve. ​Organizacijske in vodstvene kompetence sem pridobival na različnih področjih dela, ki sem ga opravljal. Konkretno pa lahko rečem, da sem organizacijske sposobnosti med drugim najbolj izpopolnil kot organizator dela in planiranja servisov pri podjetju Carglass, kjer sem prav tako opravljal delo asistenta vodje poslovne enote (odgovoren za cca. 8 ljudi). Nazadnje sem organizacijske in vodstvene kompetence pridobival v tujini, kjer sem bil včasih odgovoren za delo, varnost pri delu, opremljenost in informacije, ki sem jih posredoval delavcem (do cca. 10 ljudi). Komuniciral sem z nemci, nizozemci, poljaki, slovaki in avstrijci. Za delo (informacije sem moral posredovati vsakemu delavcu individualno, saj so različna dela opravljali na različnih lokacijah v tovarni) smo se dogovarjali dnevno. Delovne ure, ki pa sem jih moral za vsakega posameznika oddati na podjetje v Sloveniji (email), pa sem pošiljal tedensko.

STROKOVNE KOMPETENCE

Kot študent sem tekom študija na Teološki fakulteti opravljal tudi različna praktična usposabljanja. Med drugimi smo s sošolci v Mariboru (Tabor) pomagali pri vzpostavitvi Vagona Veselja (prostor za okoliške otroke), več mesecev sem na domu obiskoval 10 letnega dečka, ki mu je bila predpisana diagnoza ADHD (Hiperaktivnost); pomagal sem mu pri učenju ter ga spodbujal pri opravljanju njegovih domačih nalog. Kot so povedali na OŠ je deček sčasoma spremenil vedenje, se umiril in izboljšal šolski uspeh. Kot predstavnik letnika na Teološki fakulteti sem pozval profesorje, če nam lahko uredijo še kakšna dodatna izobraževanja. Skupaj s sošolci smo bili kasneje s strani Petra Metlikoviča in Boštjana Čampe povabljeni k sodelovanju na Švicarskem projektu (uvajanje inovativnih storitev na področju sociale, sodelovali smo pri pisanju članka (Analiza stroškov in koristi (cost/benefit) na področju socialnega varstva​)), ki je bil predstavljen v Državnem svetu (http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/259-zbornik_projekta_final_verzija_sl.pdf​​).

V času študija na fakulteti sem sčasoma prevzel vlogo urednika šolskega glasila Colloquia. Pomagal sem tudi pri različnih grafičnih oblikovanjih. V času opravljanja magistrskega študija pa sem se v študentskem krogu vključil tudi v organizacijo mednarodnega kongresa ZDT (Združenja za zakonsko družinsko terapijo).​ V okviru drugega praktičnega dela na Teološki fakulteti, pa sem v letu 2014 in 2015 sodeloval tudi pri izvedbi Letovanja družin (v organizaciji Nadškofijske Karitas Maribor)

 
kontakt

Tel: 041/834-911

svetovanjelotos@gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2019 Telefonsko svetovanje Lotos

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now