Dobro zdravje prihaja iz glave

KODEKS ETIKE

KODEKS ETIKE TELEFONSKEGA TERAPEVTSKEGA SVETOVANJA

Etični kodeks uporabljajo organizacije za pomoč uporabnikom pri razumevanju med tem, kaj je prav in kaj narobe in dodaja to razumevanje k njihovim odločitvam. Etični kodeks se pretežno deli na tri dele: poslovno etiko, etiko ravnanja zaposlenih in etiko podjetja.

Veliko podjetij ne razlikuje pomena besed med etičnim kodeksom in kodeksom ravnanja, ki pa bi ju morali razlikovat. Etični kodeks je veljaven takrat kadar podjetje izpolnjuje obveznost do interesne skupine. Kodeks je javno dostopen vsem, ki se zanima za delovanje podjetja in načina kako podjetje posljuje. Vsebuje podrobnosti kako podjetje posljuje in predstavlja njegovo vizijo ter vsebuje vodič za zaposlene glede etičnih standardov in kako jih doseči. Na drugi strani pa imamo kodeks ravnanja, ki pa je naslovljen na samo zaposlene v podjetju. V kodeksu ravnanja so po navadi opisane omejitve in obnašanje zaposlenih v podjetju in bo bolj skaldno oz. osredotočeno na pravila kot pa na načela. Ta kodeks lahko uporabljajo tudi nevladne ordganizacije.

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Etični_kodeks

Dolžnost vsakega terapevta je, da diskretno ravna s pridobljenimi informacijami. Dolžnost je ohraniti vse podatke tajne in nedostopne javnosti ali določenim osebam, razen v primeru življanja ali smrti. Telefonsko svetovanje Lotos Vam zagotavlja popolno diskretnost in varnost vaših osebnih in intimnih zadev.