Konflikt kot možnost za izboljšanje odnosov v družini

POMEN KONFLIKTA

 

Konflikt je nestrinjanje, spor, nasprotje.

 

Širši pomen: konflikt je vsako srečanje neusklajenih dejavnikov, je soočenje različnosti.

 

Je stanje, ki sili v odzivanje in terja spremembe.

Konflikti se pojavljajo, kadar imamo ljudje nasprotujoče si cilje, vrednote, interese.

Konflikti so neizogibni in so v vsakem odnosu (tudi v odnosu z ljudmi, ki jih ljubimo).

Dobro je, če na konflikte gledamo kot na probleme, ki jih je mogoče rešiti.

Konflikt ni nujno nekaj negativnega, lahko je priložnost za razvoj.

 

POZITIVNE ZNAČILNOSTI MEDSEBOJNIH KONFLIKTOV

Pomembno je dvoje: razumeti, kako nastane konflikt, in ustvariti vzdušje, ki poudarja pozitivne značilnosti konflikta. Konflikt vedno nastane zaradi potreb ali želja posameznikov, ki jim nekdo preprečuje njihovo uresničitev.

     Pozitivne lastnosti konfliktov

     1. Pripomorejo, da se zavemo problemov v odnosih, torej jih ozavestimo.

     2. Kažejo na to, da imamo ljudje različna hotenja, in tako spodbujajo k spremembam.

     3. Mobilizirajo energijo in tako povečujejo motivacijo za spoprijemanje s problemi

     4. Odpravljajo stagnacijo, vnašajo dinamiko v družino.

     5. Znižujejo napetosti v vsakdanjih odnosih, ker razrešujejo številne drobne napetosti.

     6. Posameznik spoznava samega sebe, ugotavlja, kaj ga spravlja v jezo, strah

 

KORAKI ZA USPEŠNO REŠITEV KONFLIKTA

  1. Konflikt opredelimo

  2. Zberemo vse možne rešitve (nevihta možganov)

  3. Rešitve preverimo

  4. Izberemo najboljšo rešitev

  5. Naredimo načrt (kdo, kdaj, kako bomo izpeljali aktivnosti)

  6. Načrt uresničimo

  7. Evalviramo celoten proces (je problem izginil, je stanje enako kot prej, so se razmere poslabšale?)

 

STRATEGIJE (načini) REŠEVANJA sporov (medsebojnih konfliktov)

 

Pri razreševanju konfliktov se pokaže, kolikšna je zaskrbljenost zase in kolikšna je soudeležba v konfliktu. Glede na to poznamo različne strategije reševanja sporov:

    1. Izogibanje, nevtralnost

    2. Prevladovanje (zmaga – poraz)

    3. Kompromis

    4. Prilagajanje, izglajevanje, podreditev

    5. Dogovarjanje oz. reševanje konflikta – reševanje izvornega problema

 

Izogibanje, nevtralnost                                                                                                    

Tu gre za nizko zaskrbljenost za osebne cilje in potrebe ter za poglede in potrebe soudeleženca v konfliktu. Pojavi se umik iz konfliktne situacije ali pa želja ostati nevtralen.

 

Prevladovanje (zmaga – poraz)

Pri tem načinu reševanja gre za visoko zaskrbljenost za osebne cilje in potrebe (uveljavljanje svoje rešitve, pritisk) ter nizko skrb za poglede in potrebe soudeleženca v konfliktu, odnos je torej malo pomemben ali celo nepomemben.

 

Kompromis

Kadar je oseba pripravljena žrtvovati nekaj osebnih ciljev za to, da lahko nekoliko upošteva poglede in interese soudeleženca v konfliktni situaciji, da se torej najde neka skupna (začasna) rešitev, gre za kompromis.

 

Prilagajanje, izglajevanje, podreditev

Pri tem načinu gre za načrtno podreditev lastnih potreb in osebnih ciljev interesom in potrebam soudeleženca v konfliktni situaciji. Oseba se navadno podredi iz strahu pred pritiskom, ki bi verjetno nastal, če se ne bi podredila.

 

Dogovarjanje oz. reševanje konflikta – reševanje izvornega problema

Kadar je oseba enako zaskrbljena za lastne potrebe in cilje kot za potrebe in cilje soudeleženca v konfliktni situaciji, pride do dogovarjanja, do skupnega iskanja ustrezne rešitve. Tak način navadno privede do končne rešitve izvornega problema, kjer ni ne zmagovalca in ne poraženca.